Startdato:

14. september, 2023

Underviser:

Kim Wegener, statsautoriseret revisor, Seges

Slutdato:

14. september, 2023

Lokalitet:

Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Pris:

kr. 2.850,00
Medlemspris:
DKK 1950

Tilmeld kurset herunder

10 Ledige pladser tilbage

Statsautoriseret revisor Kim Wegener, Seges.

Dette kursus fokuserer på, aktuelle forhold vedrørende årsregnskabsloven, så du efter kurset er klædt på til at udarbejde korrekte årsrapporter.

Vi gennemgår:

Udvalgte fokusområder i årsregnskabsloven i detaljer punkt for punkt, herunder bl.a.:

* Reglerne for regnskabsklasse A og vejledninger hertil

* Korrekt klassifikation

* Korrekt værdiansættelse

* Opskrivninger og notekrav

* Nedskrivninger

* Begrebet ”Kapitalinteresser” sammenholdt med relaterede begreber

* Indregning af nettoomsætning med fortolkningsbidrag fra IFRS

* Den regnskabsmæssige behandling af Corona hjælpepakker og slutafregning heraf – hvis aktuel på kursus tidspunktet

* Regnskabsmæssig vurdering af going concern

Herudover gennemgår vi konkrete aktuelle regnskabsmæssige fokusområder på baggrund af seneste bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen m.fl.

Valget af de enkelte områder vil bero på aktualiteten omkring kursus tidspunktet.

Der undervises kl. 8.30-16.30 med indlagte pauser undervejs.

Morgenkaffe på kursus stedet kl. 8.00-8.30.

Vejledende timefordeling: 8 timer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

Pris medlemmer af Revisorgruppen Dania og FDR kr. 1.950 + moms.  (Rabat fremkommer når man er logget ind med Dania medlemsnummer ved kursus tilmelding – FDR medlemmer skal taste “FDR” på betalingssiden).

Pris ikke medlemmer kr. 2.850 + moms

I vil ved tilmelding modtage faktura og kvittering for tilmelding pr. mail med det samme. Faktura skal være betalt 8 dage før kursus start.

Afbestilling senere end 4 uger før kursus afholdelse medfører fuld betaling.